Sprawne zarządzanie firmą
  i projektami w jednym miejscu!
Zobacz plany taryfowe Załóż darmowe konto w 2 minuty!

Kalendarz firmowy

Planowanie

System kalendarzy w Teamstero jest wielowarstwowy i pełni różnorakie funkcje. Kalendarz, oraz jego funkcje dostępne dla danego pracownika zależą od jego uprawnień i statusu w firmie. I tak, kalendarz przez niego widziany jest złożeniem kalendarzy jego firmy, działu, projektów w których uczestniczy oraz jego prywatnego kalendarza. Kalendarz firmowy zawiera informację dotyczące wydarzeń istotnych z punktu widzenia firmy.

Podobna jest rola kalendarzy wydziałowych, czy kalendarzy projektów. Zawierają one zdarzenia zaplanowane przez dział, czy związane z realizacją projektu, takie jak kamienie milowe czy punkty kontrolne, które dodawane są automatycznie.Na podstawie zadań w kalendarzu, dotyczących projektu, tworzone są wykresy Gantt-a.

Rozwiązanie to zapewnia synchronizację informacji zgromadzonych w kalendarzu w obie strony – pracownik wprowadzając wydarzenie w kalendarzu firmowym powoduje, że wydarzenie to jest natychmiast dostępne innym pracownikom. W prywatnym kalendarzu pracownika odnotowywane są jego delegacje i urlopy, a informacja o dostępności pracowników umożliwia osobom zarządzającym łatwe planowanie zebrań i innych wydarzeń firmowych.