Sprawne zarządzanie firmą
  i projektami w jednym miejscu!
Zobacz plany taryfowe Załóż darmowe konto w 2 minuty!

Przykłady zastosowań

Firmy zajmujące się tworzeniem i pozycjonowaniem stron internetowych

Repozytorium dokumentów Teamstero można wykorzystać do zarządzania plikami źródłowymi stron; jako system kontroli wersji dostępny z dowolnego komputera. Dzięki temu zbędne staje się utrzymywanie dedykowanego serwera, domeny i łącza internetowego w przypadku pracy zdalnej czy współpracy programistów i grafików nad tym samym projektem.

Projekt strony można udostępnić klientowi już na wczesnym etapie - będzie miał wgląd do niego przez Internet, będzie mógł zdalnie zgłaszać poprawki czy dyskutować elementy projektu bez konieczności częstych wizyt czy długich rozmów telefonicznych. Mając możliwość komentowania konkretnych elementów projektowanej strony uniknie się nieporozumień i konieczności dokonywania poprawek w praktycznie skończonym projekcie. W szczególności jest to istotne dla małych, kilku- lub jednoosobowych firm, gdyż skraca czas realizacji konkretnego projektu; nie tracąc czasu na dojazdy czy poprawki wynikające z utrudnionej komunikacji można zrealizować więcej projektów. A każdy klient doceni łatwość komunikacji i wgląd w wyniki pracy.

Firma z branży PR

Częstym problemem podczas tworzenia projektów kampanii i strategii jest praca nad tymi samymi dokumentami w wieloosobowej grupie projektowej. Zastosowanie Teamstero i wykorzystanie możliwości repozytorium dokumentów, takich jak:

  • blokowanie plików,
  • wersjonowanie dokumentów,
  • przeszukiwanie dokumentów,
  • prawa dostępu

pozwala na uniknięcie tych problemów.

Blokowanie plików gwarantuje, że w czasie edycji pliku nikt inny nie będzie nad nim pracował, co zdecydowanie zmniejszy liczbę zdublowanych lub wykluczających się zmian w przygotowywanych elementach projektu i zaoszczędzi czas na ich ewenualne późniejsze poprawki. Wersjonowanie dokumentów umożliwia automatyczne przechowywanie wszystkich poprzednich wersji plików, na wypadek gdyby poprzednie wersje okazały się konieczne. Przeszukiwanie treści dokumentów pozwala szybko zlokalizować dokument zawierajacy potrzebny fragment, a prawa dostępu gwarantują, że nikt nieuprawniony (zarówno w firmie jak i wśród jej klientów) nie będzie miał wglądu w dokumenty dla niego nie przeznaczone.

Dzięki Teamstero klient może uzyskać wgląd w postępy realizacji projektu co skraca czas na przesyłanie informacji do klienta odnośnie postępów w jego realizacji. Klient na bieżąco może zgłaszać uwagi wykorzystując takie elementy Teamstero jak system komentarzy, tablica ogłoszeń i czat, dzięki czemu możliwe jest szybsze dopasowanie się do jego wymagań. Lepsza komunikacja zmniejsza prawdopodobieństwo nieporozumienia z klientem dotyczącym np. obranych strategii i konkretnych działań.

System zadań w Teamstero zapewnia krótszy czas realizacji projektu poprzez dobre zarządzanie zadaniami, rozdzielenie zadań pomiędzy członków grupy projektowej i monitorowanie postępów. Wykresy Gantt-a, generowane na podstawie zdefiniowanych zadań, pozwalają przewidzieć termin zakończenia projektu, a także zidentyfikować jego najbardziej czasochłonne etapy, tak by zoptymalizować pracę zespołu.

Teamstero ułatwia pracę zdalną - repozytorium dokumentów, system komentarzy i cały serwis dostępny jest z dowolnego miejsca na świecie z wykorzystaniem sieci Internet. Daje to możliwość zatrudnienia nowych osób do poszczególnych projektów bez konieczności tworzenia dla nich fizycznych stanowisk pracy, ułatwia pracę z domu. Możliwość zdalnej pracy pozwala na zatrudnienie do konkretnych projektów osób o odpowiednich kompetencjach, ale mieszkających w dużej odległości od centrali biura lub nie będących pracownikami etatowymi.

Firma z branży wydawniczej

Zastosowanie Teamstero umożliwia zdalne opracowywanie i dyskutowanie tekstów przez redaktorów, i pracę kilku autorów nad jednym tekstem. Centralne repozytorium dokumentów, w których są przechowywane, zapewnia takie funkcjonalności, kluczowe dla efektywnej współpracy, jak:

  • dostęp do dokumentów i współpraca przez Internet,
  • archiwum poprzednich wersji,
  • zapobieganie problemom związanym z jednoczesną edycją tego samego pliku przez wiele osób
  • wyszukiwanie fraz i zwrotów jednocześnie we wszystkich plikach zgromadzonych w repozytorium.

Dzięki repozytorium Teamstero skraca czas niezbędny na odszukanie poprzednich wersji dokumentów, a dzięki zaawansowanej wyszukiwarce oraz przejrzystemu systemowi przechowywania zasobów, skraca czas przeszukania ich zawartości. Dzięki zapobieganiu jednoczesnej pracy nad danym dokumentem, Teamstero ogranicza możliwość pomyłek.

Teamstero, poprzez system komentarzy i czat, umożliwia efektywną wymianę idei między autorem i redaktorem co wpływa na poprawę jakości tekstów pod względem redakcyjnym i merytorycznym. Teamstero zwiększa też poziom wydajności pracy poprzez skrócenie czasu pracy nad poszczególnymi tekstami, a system zadań ułatwia zarządzanie zespołem tak, by realizacja projektu odbyła się w jak najkrótszym czasie.

Grupa studentów

Teamstero może być wykorzystywane przez studentów do realizacji zadań i projektów realizowanych w grupach, potrzebnych do zaliczenia zajęć. Każdy z uczestników (studentów) może być zaangażowany w dowolną liczbę projektów, w których uczestniczą różni studenci. Praca z wykorzystaniem Teamstero jest możliwa z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem sieci Internet.

Teamstero ułatwia jasny podział zadań, pracy i zarządzanie czasem. Wewnątrz Teamstero można prowadzić dyskusję podczas wprowadzania zmian, co ułatwia ich realizację. Dodatkowo wersjonowanie i blokowanie plików w repozytorium umożliwia ograniczenie pomyłek i wykluczających się zmian wynikłych z pracy na nieaktualnych wersjach plików. Książka adresowa umożliwia kontakt z poszczególnymi osobami w grupie, a kalendarze poszczególnych osób ułatwiają zgranie w czasie. Teamstero daje także możliwość prezentacji efektów pracy prowadzącemu zajęcia poprzez udostępnienie wybranych zasobów.