Sprawne zarządzanie firmą
  i projektami w jednym miejscu!
Zobacz plany taryfowe Załóż darmowe konto w 2 minuty!

Pliki pod kontrolą

Wersjonowanie plików

Dla każdego pliku podlegającemu zmianom, repozytorium automatycznie przechowuje jego poprzednie wersje. Umożliwia to cofnięcie zmian, jeśli okaże się to konieczne i powrót do stanu z przeszłości. Wersje poprzednie powstają automatycznie: po każdym wgraniu nowej wersji pliku jego wersja poprzednia jest dołączana do listy wszystkich wersji dostępnych dla danego pliku.

Jednoczesna edycja plików

Istnieje też zabezpieczenie przed jednoczesnym dokonywaniem zmian w plikach przez kilka osób. Repozytorium dokumentów, dzięki mechanizmowi blokowania plików, umożliwia pracę nad nimi wielu osobom bez ryzyka wprowadzenia wzajemnie się wykluczających zmian, czy jednoczesnej edycji tego samego pliku i późniejszego czasochłonnego scalania poprawek. Obsługiwane są wszystkie bez wyjątku formaty plików, nieważne jak egzotyczny program został wykorzystany do ich stworzenia.