Sprawne zarządzanie firmą
  i projektami w jednym miejscu!
Zobacz plany taryfowe Załóż darmowe konto w 2 minuty!

Współdzielenie plików

Współdzielenie dokumentów online

Dzięki Teamstero możesz współdzielić dokumenty zarówno między grupami upoważnionych pracowników, czy pomiędzy uczestnikami projektu jak i z klientami z dowolnego miejsca na świecie – online.

Upoważnienie osób z zewnątrz (np. klientów czy konsultantów) do odczytu czy dokonywania zmian w wybranych dokumentach ma wiele potencjalnych zalet. Dzięki temu osoby te będą miały ciągły wgląd w postęp prac, a ich uwagi mogą być na bieżąco uwzględniane, co zapobiega nieporozumieniom i oszczędza czas obu stronom. Odpada też konieczność przesyłania kolejnych wersji poprzez e-mail.

Centralne repozytorium dokumentów

Udostępnianie plików odbywa się z wykorzystaniem centralnego repozytorium dokumentów, czyli biblioteki dokumentów przechowywanych w postaci plików komputerowych.

Centralne repozytorium dokumentów (plików) to jedno miejsce, w którym zgromadzone są wszystkie firmowe dokumenty w formie plików komputerowych. Może zawierać zarówno pliki związane z projektami, jak i dowolne inne dokumenty niezbędne w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Specjalna zaawansowana wyszukiwarka umożliwa przeszukiwanie zawartości wszystkich plików jednocześnie!

Uprawnienia do plików

System uprawnień do plików w repozytorium pozwala na zdefiniowanie kto i w jaki sposób może z nich korzystać. Oczywiste jest że dokumenty księgowe powinny być całkowicie niedostępne dla pracowników niezwiązanych z księgowością, a np. dokumenty prawne mogą zmieniać jedynie uprawnieni prawnicy firmy, choć inni pracownicy mogą mieć możliwość zapoznać się z ich treścią. Repozytorium dokumentów umożliwia zdefiniowanie uprawnień do plików w taki sposób, aby powyższe scenariusze były łatwe w realizacji.

System uprawnień do plików ułatwia też dostęp do nich i współdzielenie dokumentów w obrębie tej samej grupy pracowników, gdyż uprawnienia można przypisywać całym grupom pracowników. Podziału na grupy można dokonać zarówno ze względu na pełnione funkcje (np. dział finansowy czy prawny) jak i w zależności od zaangażowania w dany projekt. Każda ze zdefiniowanych grup automatycznie uzyska dostęp w uprzednio zdefiniowanym zakresie (tylko do odczytu lub także do modyfikacji) do dokumentów dla niej przeznaczonych – i tylko do nich.