Sprawne zarządzanie firmą
  i projektami w jednym miejscu!
Zobacz plany taryfowe Załóż darmowe konto w 2 minuty!

Zarządzanie projektami

Zadania i kamienie milowe

Zarządzanie projektami w Teamstero odbywa się poprzez tworzenie i przypisywanie pracownikom odpowiedzialnym zadań oraz kamieni milowych projektu.

Zadania w Teamstero uporządkowane są pod względem kolejności ich wykonywania. Zadania mogą być zdefiniowane jako następujące po sobie, lub wykonywane równolegle. Stan realizacji zadań może być aktualizowany przez osobę za nie odpowiedzialną, co powoduje automatyczną aktualizację stanu realizacji projektu. Dodatkowo definiowanie i monitorowanie kamieni milowych („Milestones”) pozwala na jeszcze dokładniejszy opis stanu zaawansowania projektu i możliwych dróg rozwoju.

Automatyczne wykresy Gantt-a.

Na podstawie zdefiniowanych zadań automatycznie tworzony jest wykres Gantt-a dla projektu. Przedstawienie wszystkich zadań i kamieni milowych na wykresie Gantt-a umożliwia osobom zarządzającym natychmiastowy wgląd w postępy prac i wczesną identyfikację zadań opóźnionych oraz takich, których realizacja stwarza problemy. Pozwala też na łatwe określenie ścieżki krytycznej. Dzięki temu mogą oni podjąć prawidłowe decyzje dotyczące np. przydzielenia dodatkowych osób do danego zadania, aby zapobiec opóźnieniom w realizacji projektu. Rzetelność i dotrzymywanie terminów pozwala na budowę wizerunku firmy oraz zapobiega stratom ze względu na stosowane często kary umowne za opóźnienia w realizacji.

Zdalna współpraca

Uczestnicy projektu mogą zostać wybrani z grupy pracowników firmy, jak również z osób z zewnątrz. Osoby zaangażowane w projekt mają możliwość zgłaszania uwag i pomysłów poprzez komentarze, mogą mieć także wgląd w proces jego realizacji i w pliki związane z projektem. Umożliwia to łatwą współpracę z firmami zewnętrznymi, jak również daje klientowi możliwość rzeczywistego udziału w projekcie, co oszczędza czas obu stronom.